CKZ

Profil na Facebook.com

Dziennik elektroniczny


Bierzemy udział w

Dyplom

Dyplom

Otrzymaliśmy podziękowanie od Ministra Edukacji i Nauki za udział w III edycji akcji:
Razem na Święta.

Pomoc dla Pani Ewy

Podziękowania

Ewaluacja zewnętrzna

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

czytaj całość ...

Odwiedziny Kardynała Angelo Comastri 2011/2012

W poniedziałek 5 października do Niepołomic przybył Kardynał Angelo Comastri z Watykanu, jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II.

Uczniowie niepołomickich szkół wraz z dyrekcją wzięli udział w uroczystościach powitania Kardynała Comastri. Po rozpoczęciu wizyty na Zamku Królewskim, wszyscy udali się do kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników, aby odbyć modlitwy przy mozaice papieskiej. Następnie pod eskortą orkiestry dętej udał się na spotkanie z niepołomicką młodzieżą w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa, na którym krótko streścił swoją współpracę z papieżem przed jego śmiercią.

Zdjęcia z wizyty oczywiście w naszej galerii.

Sprzątanie Świata 2011/2012


Wyruszyli posprzątać Puszczę Niepołomicką.

16.09.2011 uczniowie naszej szkoły wyruszyli "sprzątać świat" w kierunku Puszczy Niepołomickiej. Jak co roku worki szybko zostały napełnione nie tylko szklanymi butelkami, ale również plastikowymi. Może kiedyś nadejdzie taki dzień gdzie akcja Sprzątanie Świata zostanie zastąpiona akcją "Zwiedzanie Świata". Wszystko zależy od naszej mentalności i przyzwyczajeń. Pamiętajmy sortując śmieci przyczyniamy się do ich wtórnego przetwarzania.

Zdjęcia z akcji w galerii szkoły.

Zebranie z rodzicami


Ważna informacja dla rodziców/opiekunów naszych uczniów !


Pierwsze zebranie informacyjne z rodzicami odbędzie się
15 września 2011
o godzinie 17.00

Zapraszamy.

ODiDZ już otwarty !

Dzisiejszy dzień przechodzi do historii nie tylko naszej szkoły, ale także całej gminy Niepołomice. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ) przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Niepołomicach ukierunkowanego na kształcenie i dokształcanie w zawodach branży gastronomicznej, zarówno młodzieży jak i dorosłych z całego powiatu wielickiego już otwarty.

Prace w naszej szkole trwały bez przerwy przez całe wakacje, dzięki czemu uczniowie ze zdumieniem wskazywali na urządzenia nowych pracowni. Cztery sale dydaktyczne zostały całkowicie przebudowane i wyposażone w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, w których uczniowie nie tylko będą mogli połączyć teoretyczną i praktyczną naukę zawodu, ale również będą mogli zdawać egzaminy i doskonalić swoje umiejętności przez organizowanie kursów.
Utworzony Ośrodek umożliwił powstanie szkół uzupełniających. Tym samym w perspektywie krótkotrwałej poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie zawodów branży gastronomicznej. Wyposażenie ośrodka w specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz przeszkolenie kadry dydaktycznej w zakresie obsługi tego sprzętu w ramach cross financingu znacząco wpłynęło na podwyższenie kompetencji kadr kształcenia zawodowego i ustawicznego.W ramach działań promocyjnych placówka zaoferuje mieszkańcom usługi w zakresie organizacji pokazów kulinarnych, kiermaszy gastronomicznych oraz przyjęć okolicznościowych.

Zdjęcia z otwarcia można obejrzeć w naszej galerii. Zapraszamy !

Nowy rok szkolny 2011/2012Kolejny rok szkolny czas zacząć.

Rozpoczęcie roku szkolnego:
godz. 8.00 - Msza Święta
godz. 9.00 - Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole.

Witamy nowych uczniów i życzymy powodzenia !

Zakończenie roku szkolnego dla klas kończących

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego klas kończących
odbędzie się w piątek
10-06-2011
o godzinie 10.15
Wygenerowano w sekund: 0.04
16,641,722 unikalne wizyty