CKZ

Profil na Facebook.com

Dziennik elektroniczny


Bierzemy udział w

Dyplom

Dyplom

Otrzymaliśmy podziękowanie od Ministra Edukacji i Nauki za udział w III edycji akcji:
Razem na Święta.

Pomoc dla Pani Ewy

Podziękowania

Ewaluacja zewnętrzna

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

czytaj całość ...

Zebranie z rodzicami


Ważna informacja dla rodziców/opiekunów naszych uczniów !


Pierwsze zebranie informacyjne z rodzicami odbędzie się
15 września 2011
o godzinie 17.00

Zapraszamy.

ODiDZ już otwarty !

Dzisiejszy dzień przechodzi do historii nie tylko naszej szkoły, ale także całej gminy Niepołomice. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ) przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Niepołomicach ukierunkowanego na kształcenie i dokształcanie w zawodach branży gastronomicznej, zarówno młodzieży jak i dorosłych z całego powiatu wielickiego już otwarty.

Prace w naszej szkole trwały bez przerwy przez całe wakacje, dzięki czemu uczniowie ze zdumieniem wskazywali na urządzenia nowych pracowni. Cztery sale dydaktyczne zostały całkowicie przebudowane i wyposażone w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, w których uczniowie nie tylko będą mogli połączyć teoretyczną i praktyczną naukę zawodu, ale również będą mogli zdawać egzaminy i doskonalić swoje umiejętności przez organizowanie kursów.
Utworzony Ośrodek umożliwił powstanie szkół uzupełniających. Tym samym w perspektywie krótkotrwałej poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie zawodów branży gastronomicznej. Wyposażenie ośrodka w specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz przeszkolenie kadry dydaktycznej w zakresie obsługi tego sprzętu w ramach cross financingu znacząco wpłynęło na podwyższenie kompetencji kadr kształcenia zawodowego i ustawicznego.W ramach działań promocyjnych placówka zaoferuje mieszkańcom usługi w zakresie organizacji pokazów kulinarnych, kiermaszy gastronomicznych oraz przyjęć okolicznościowych.

Zdjęcia z otwarcia można obejrzeć w naszej galerii. Zapraszamy !

Nowy rok szkolny 2011/2012Kolejny rok szkolny czas zacząć.

Rozpoczęcie roku szkolnego:
godz. 8.00 - Msza Święta
godz. 9.00 - Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole.

Witamy nowych uczniów i życzymy powodzenia !

Zakończenie roku szkolnego dla klas kończących

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego klas kończących
odbędzie się w piątek
10-06-2011
o godzinie 10.15

Święto 2 Korpusu Zmechanizowanego oraz wyboy Króla Kurkowego

W sobotę 21 maja 2011 r. Pani Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach wzięli udział w uroczystościach związanych ze Świętem 2 Korpusu Zmechanizowanego oraz wyborem nowego Króla Kurkowego.

Nasz poczet sztandarowy wspaniale się reprezentował pośród innych na Placu Matejki w Krakowie. Mogliśmy wysłuchać przemówień Ministra Obrony Narodowej, Pana Bogdana Klicha, a także wspomnień żyjących uczestników Bitwy o Monte Cassino. Byliśmy też świadkami wręczenia nominacji na wyższe stopnie oficerskie oraz odznaczeń za wzorową służbę ojczyźnie.
Druga część uroczystości miała miejsce na poligonie wojskowym w Pasterniku. Obserwowaliśmy zawody strzeleckie, których celem było m. in. wyłonienie nowego Króla Kurkowego. Został nim Pan Józef Hojda, na którego cześć oddano strzał z zabytkowej armaty brackiej.
Obejrzeliśmy też skoki spadochronowe i pokaz sprawności bojowej żołnierzy elitarnej 6. Brygady Desantowej.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w naszej galerii

Konkurs gastronomiczny

Konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie Kucharz małej gastronomii po bardzo równym pojedynku rozstrzygnięty.

11 maja 2011 w naszej szkole odbył się konkurs, w którym wzięli udział najlepsi uczniowie naszej szkoły w zawodzie Kucharz małej gastronomii. Pierwszy etap - teoretyczny - wyłonił najlepszą piątkę z spośród wszystkich zgłoszonych. Przygotowane potrawy oceniła komisja konkursowa, która miała nie lada problemy z wskazaniem zwycięzcy.
Po obliczeniu punktów za oba etapy zwycięzcą i zarazem najlepszym kucharzem został - Bartłomiej Niewierski.
ex aequo: II miejsce: Michał Królik oraz Jakub Stefaniak
ex aequo: III miejsce: Alicja Ratajska oraz Paweł Czesak

Dyplomy oraz nagrody wręczyła Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice Pani Danuta Wieczorek oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Pani Bożena Kruk.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w zdobywaniu kolejnych doświadczeń związanych z zawodem.

Zdjęcia z konkursu można obejrzeć w naszej galerii
Wygenerowano w sekund: 0.04
16,503,053 unikalne wizyty