CKZ

Profil na Facebook.com

Dziennik elektroniczny


Bierzemy udział w

Dyplom

Dyplom

Otrzymaliśmy podziękowanie od Ministra Edukacji i Nauki za udział w III edycji akcji:
Razem na Święta.

Pomoc dla Pani Ewy

Podziękowania

Ewaluacja zewnętrzna

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

czytaj całość ...

Komunikaty 2012/2013

KOMUNIKAT

Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela informatyki ( umowa zlecenie) w zakresie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających oraz wyrównawczych w ramach Projektu „ Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” w 2013 roku.

pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNIKAT

Zgodnie z zapisem art. 59 ustawy o systemie oświaty Gmina Niepołomice jako organ prowadzący dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych w Niepołomicach informujemy uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych w Niepołomicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach o zamiarze przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych w liceum ogólnokształcące dla dorosłych.
Niepołomice 10-01-2013pobierz
Wygenerowano w sekund: 0.03
17,032,126 unikalne wizyty