CKZ

Profil na Facebook.com

Dziennik elektroniczny


Bierzemy udział w

Dyplom

Dyplom

Otrzymaliśmy podziękowanie od Ministra Edukacji i Nauki za udział w III edycji akcji:
Razem na Święta.

Pomoc dla Pani Ewy

Podziękowania

Ewaluacja zewnętrzna

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

czytaj całość ...

Akcja "Sprzątanie Świata 2023"

15 września wzięliśmy udział w akcji "Sprzątanie Świata 2023".

Uczniowie klas 1c i 1e pod opieką Pani Agnieszki Despet, Krzysztofa Kruka i ks Michała Korbel skrupulatnie posprzątali okolice Niepołomickich Błoni. Pogoda sprzyjała akcji, a wspólny cel zintegrował uczniów.

Dziękujemy za promocję czystego i zdrowego środowiska.

Rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) 2023

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:
• to pozaszkolna forma kształcenia osób dorosłych umożliwiająca zdobycie kwalifikacji zawodowej w wybranym przez kandydata zawodzie szkolnictwa branżowego;
• nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest bezpłatna, obejmuje przedmioty zawodowe, w tym język obcy zawodowy, odbywa się w formie zaocznej co dwa tygodnie (w piątki, soboty i niedziele), w uzasadnionych sytuacjach/ przypadkach może odbywać się co tydzień).

Oferta kursów:
• MOT.06 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (technik pojazdów samochodowych);
• HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (technik żywienia i usług gastronomicznych);
• SPC.01 – Produkcja wyrobów cukierniczych (cukiernik);
• HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań;
• MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Więcej szczegółowych informacji dotyczących warunków przyjęć i wymaganych dokumentów TUTAJ

Rekrutacja do LO dla Dorosłych

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego trwa rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla osób, które planują zdobyć wykształcenie średnie i mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. Równocześnie mogą uczęszczać na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, pozwalające zdobyć tytuł technika.

Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z nauką.

Po ukończeniu Liceum, słuchacz po zdaniu egzaminu maturalnego, ma możliwość kontynuowania nauki na wymarzonym kierunku studiów.

Cykl kształcenia: 3 lata (dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej).

Nauka rozpoczyna się od semestru III- klasa II.

Forma kształcenia: zaoczna (zajęcia odbywają się piątek po południu – sobota, co 2 tygodnie).

Terminy rekrutacji oraz wymagane dokumenty pod linkiem: Rekrutacja do LO 2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.

Rozdane zostały nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce oraz laureatom wielu konkursów szkolnych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice przez Pana Wiesława Bobowskiego. Przedstawiciele naszego patrona - Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie - wręczyli nagrodę specjalną dla najlepszego ucznia w szkole - Patryka Kuś.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy bezpiecznego wypoczynku.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na naszej stronie na Facebook'u

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023


Harmonogram zakończenia roku szkolnego 23 czerwca 2023 r.:
8.00 - Msza Św. w Kościele w Niepołomicach dla chętnych.
9.00 - Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach dla wszystkich klas.

Święto Konstytucji 3 Maja


O historii można mówić na wiele sposobów.🤍❤️
Z okazji zbliżającej się 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczniowie naszej szkoły, aby upamiętnić to wydarzenie wcielili się w rolę detektywów i szukali odpowiedzi na ważne pytania związane z najważniejszą ustawą w Rzeczypospolitej. Było dużo dobrej zabawy, ale przede wszystkim, cenna lekcja historii.

Fotorelacja na naszej stronie FB Kliknij tutaj

Kladudia Sadowska - nauczyciel historii i hit
Wygenerowano w sekund: 0.06
15,829,154 unikalne wizyty