Dziennik elektroniczny

Bierzemy udział w

Dyplom

Pomoc dla Pani Ewy

Podziękowania

Profil na Facebook.com

Ewaluacja zewnętrzna

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

czytaj całość ...

Informacja matura 2022

Egzamin Maturalny 2022

Przypominamy, że egzamin maturalny dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w CKZiU w Niepołomicach odbędzie się według następującego harmonogramu:

4.05.2022 (środa) godzina 9.00 sala 1 i 9 język polski poziom podstawowy
5.05.2022 (czwartek) godzina 9.00 sala 1 i 9- matematyka poziom podstawowy
6.05.2022 (piątek) godzina 9.00 sala 1 i 9- język angielski poziom podstawowy
9.05.2022 (poniedziałek) godzina 9.00 sala 10- język angielski poziom rozszerzony
10.05.2022 (wtorek) godzina 9.00 sala nr 10- język polski poziom rozszerzony
13.05.2022 (piątek) godzina 9.00 sala nr 10- wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony
17.05.2022 (wtorek) godzina 9.00 sala nr 10- historia poziom rozszerzony
18.05.2022 (środa) godzina 9.00 sala nr 10 geografia poziom rozszerzony


Na egzamin należy zgłosić się wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, który zawiera zdjęcie nie później niż na 30 min. przed jego rozpoczęciem oraz mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Wykaz przyborów na pozostałe egzaminy można znaleźć pod linkiem:
http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7483

Dodatkowo na egzamin z matematyki obowiązkowo należy posiadać linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty (które musi zapewnić sobie zdający). Wybrane wzory matematyczne zapewnia szkoła.

Podczas egzaminu obowiązują „Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego”

W razie pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły tel. (12)2810021

Informacja dla pracodawców

Informacja dla pracodawców

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie informuje, że w sesji czerwiec - lipiec 2022 r. przystąpią do egzaminu zawodowego uczniowie branżowej szkoły I stopnia zatrudnieni w Państwa firmie. Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty przeprowadzenia egzaminu, zdawanego po raz pierwszy przez młodocianego pracownika.

Szczegółowe informacje odnośnie wniesienia opłatyTUTAJ

Zapraszamy do naszej szkoły

Kierunki kształcenia 2022/2023 - Branżowa Szkoła I Stopnia

 • kucharz
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • cukiernik

  w ramach klasy wielozawodowej:
 • lakiernik samochodowy
 • ślusarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • piekarz
 • stolarz
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • murarz - tynkarz
 • betoniarz - zbrojarz
 • elektryk
 • i inne wg wyboru ucznia • Konkurs fryzjerski ,,Space Look" 2022

  ,,Space Look"- Wojewódzki etap konkursu ,,Sprawny w zawodzie w kategorii fryzjer".

  Finałowy etap wojewódzkiego konkursu ,,Space Look" odbył się 5 kwietnia 2022 w Zespole Szkół Budowlanych ,,Chemobudowa" w Krakowie.
  Celem konkursu było wyłonienie najlepszej zawodniczki, która będzie reprezentowała rejon małopolski na szczeblu ogólnopolskim.
  Do rywalizacji przystąpiło 15 reprezentantek OHP z województwa małopolskiego.
  Zawody odbyły się według podziału na egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny.
  Nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia czuwało wymagające jury. Uczennica klasy 3 CKZiU w Niepołomicach - Żaneta Trzepla wzięła udział w konkursie zajmując 3 miejsce.
  Serdeczne gratulujemy Żanecie i życzymy dalszych sukcesów w świecie fryzjerstwa.

  Dominika Rajczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży fryzjerskiej.

  Zakończenie roku szkolnego w LO dla Dorosłych 2022


  29 kwietnia o 15.30 słuchacze z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zakończyli ostatni już semestr otrzymując świadectwa. Gratulujemy słuchaczom wyróżniającym się w nauce, a wszystkim życzymy sukcesów na egzaminie maturalnym już niebawem.

  Akcja "Posprzątaj z nami Małopolskę" 2022

  29 kwietnia uczniowie wzięli udział w akcji "Posprzątaj z nami Małopolskę" promowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

  15 tysięcy kroków przez Puszczę Niepołomicką i niewiele znalezionych śmieci w porównaniu z poprzednimi latami świadczy o coraz większej świadomości ekologicznej ludzi korzystających z walorów przyrody naszego lasu.
  Dziękujemy Maksowi i Kacprowi za wielkie zaangażowanie w akcję.

  Festiwal Zawodów 2022

  W dniach 26-27.04.2022 r. nasza szkoła reprezentuje ofertę kształcenia na Targach Edukacyjnych – Festiwal Zawodów w Krakowie, na których ogromna liczba szkół dociera ze swoją ofertą do licznej grupy przyszłych absolwentów szkół podstawowych szukających nowych kierunków kształcenia. Przez dwa dni młodzież wraz z opiekunami reprezentowała naszą szkołę w branży mechanicznej.

  Wygenerowano w sekund: 0.08
  13,820,335 unikalne wizyty