Bierzemy udział w

Podziękowania

Profil na Facebook.com

Kanał YouTube

Ewaluacja zewnętrzna

Oferta ODiDZ

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie WielickimCentrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim


Powiat Wielicki realizuje projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Jest on skierowany do uczniów szkół zawodowych, w szczególności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach i Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym Powiatu Wielickiego) poprzez organizację staży dla 129 kobiet i 116 mężczyzn, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 1060 beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie do 28 lutego 2020 roku. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

W wyniku projektu:
- 408 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
- 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
- 12 nauczycieli/lek nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, uzyska kwalifikacje lub kompetencje w wyniku projektu,
- doposażone zostaną 3 zespoły szkół zawodowych,
- 245 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w płatnych miesięcznych stażach,
- łącznie co najmniej 1060 osób zostanie objętych ofertą projektu.


Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim o numerze RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 3 315 834,91 zł w tym dofinansowanie 2 983 459,91 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

czytaj całość ...

Szkolenie Branżowe w warsztatach przy ul. Kolejowej


Po raz kolejny na warsztatach mechanicznych przy ul. Kolejowej odbyło się szkolenie branżowe, w ramach rozpoczętego w październiku projektu GARAGE GURUS MOTOPARTS, organizowanego przez producenta części takich marek jak MONROE, MOOG, FERODO, JURID.
Tym razem w szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas 2 i 3, natomiast uczniowie klas 1 biorący udział w październikowej edycji otrzymali indywidualne Certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę z zakresu układów hamulcowych. Tuż po nowym roku odbędą się kolejne części szkolenia.

Więcej zdjęć na naszym oficjalnym profilu Facebook

Marek Kępa

No promil No problem - STOP dla nietrzeźwych kierowców 2019/2020

22 listopada 2019 r. o godzinie 12.00 wspólnie z sąsiednimi szkołami nasi uczniowie wzięli udział w corocznie organizowanej akcji promującej trzeźwość za kierownicą.

Przemarsz przez centrum Niepołomic ma na celu przypomnienie o tragediach drogowych związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu. Finałem tegorocznego marszu „No promil – No problem” były pokazy artystyczne przygotowane przez reprezentacje każdej szkoły w Parku Miejskim, które za każdym razem został nagrodzone gromkimi brawami. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za trud włożony w przygotowane materiały, a w szczególności pani Aleksandrze Fraś za organizację akcji w naszej szkole. Dzięki takim akcjom przypominamy jak złymi decyzjami można zniszczyć nie tylko swoje, ale też życie innych.

Zdjęcia z marszu w naszej galerii.

Apel z okazji rocznicy Dnia Odzyskania Niepodległości 2019/2020

W dniu 8.11 odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Nasza szkoła o godzinie 11.11 przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”, której celem było wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.
Kolejnym punktem programu był krótki apel przygotowany przez młodzież naszej szkoły, pod opieką nauczyciela historii Pani Zuzanny Polańskiej, którego uzupełnieniem były prezentację multimedialne przypominające historię naszego kraju. Uczniowie wysłuchali fragmentów pieśni patriotycznych, a na koniec odśpiewali uroczyście Rotę. Uroczystości zakończyły się wspólnym oglądaniem filmu historycznego.

Dziękujemy za wspaniałe upamiętnienie tej rocznicy.

Szkolenie w ramach projektu GARAGE GURUS MOTORPARTS 2019/2020

W dniu 30 października w naszej szkole zastał rozpoczęty cykl szkoleń dla uczniów zawodu Mechanik Pojazdów Samochodowych w ramach projektu GARAGE GURUS MOTORPARTS organizowany przez producenta części takich marek jak MONROE, MOOG, FERODO, JURID.

Szkolenia przeprowadzane są przez profesjonalnego Trenera mobilnego marki i obejmują 4 bloki tematyczne:
- układ hamulcowy -klocki kierunkowe, tarcze powlekane
- układy zapłonowe silników benzynowych i wysokoprężnych
- układ kierowniczy i zawieszenia
- amortyzatory i sprężyny

Szkolenie odbywają się w naszych warsztatach mechanicznych przy ulicy Kolejowej z wykorzystaniem mobilnego pojazdu szkoleniowego. Prowadzący szkolenia Pan Jacek przedstawia nie tylko wiedzę techniczną ale również najczęstsze problemy i błędy montażowe omawianych elementów.

Każdy uczeń biorący udział w szkoleniach otrzyma certyfikat potwierdzający udział oraz indywidualny dostęp on-line do bazy wiedzy technicznej, symulatorów oraz katalogów firmy skupiającej kilku czołowych producentów części zamiennych do pojazdów samochodowych.

Kolejne szkolenia już wkrótce.
Marek Kępa.

Dzień Edukacji Narodowej 2019/2020

14 października 2019 roku w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach odbyły się uroczystości szkolne związane z Dniem Edukacji Narodowej.

Pierwszym punktem była niespodzianka dla uczniów w postaci projekcji filmu wielokrotnie nagradzanego w wielu kategoriach ukazujący schyłek II wojny światowej i promujący m.in. wartości takie jak: odwaga, wiara w siebie i w drugiego człowieka. Po filmie uczniowie pod opieką pani Justyny Tchórz przygotowali krótką część artystyczną, po której Pani Dyrektor Bożena Kruk wręczyła nagrody dla nauczycieli za wyróżniającą pracę. Ostatnim punktem uroczystości był pyszny poczęstunek w budynku szkoły przygotowany przez uczniów kształcących się w zawodach branży gastronomicznej pod opieką Pani Anny Glińskiej-Grochal oraz Pani Elżbiety Mączki.

Zdjęcia w naszej galerii.
Wygenerowano w sekund: 0.12
10,628,339 unikalne wizyty