Bierzemy udział w

Podziękowania

Profil na Facebook.com

Kanał YouTube

Ewaluacja zewnętrzna

Oferta ODiDZ

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie WielickimCentrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim


Powiat Wielicki realizuje projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Jest on skierowany do uczniów szkół zawodowych, w szczególności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach i Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym Powiatu Wielickiego) poprzez organizację staży dla 129 kobiet i 116 mężczyzn, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 1060 beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie do 28 lutego 2020 roku. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

W wyniku projektu:
- 408 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
- 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
- 12 nauczycieli/lek nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, uzyska kwalifikacje lub kompetencje w wyniku projektu,
- doposażone zostaną 3 zespoły szkół zawodowych,
- 245 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w płatnych miesięcznych stażach,
- łącznie co najmniej 1060 osób zostanie objętych ofertą projektu.


Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim o numerze RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 3 315 834,91 zł w tym dofinansowanie 2 983 459,91 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Dzień Edukacji Narodowej 2017/2018

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników szkoły bez których ta instytucja nie mogłaby funkcjonować. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej.

W czwartek 12 października uczniowie klasy IIIB wraz z Pania Gabrielą Krechowiecką i Agnieszką Król przygotowali galę rozdania oskarów dla nauczycieli w różnych kategoriach, w których oczywiście zawsze wygrywali. Pani Dyrektor Bożena Kruk przywitała przybyłych gości oraz przedstawicieli naszego patrona Krakowskiego Bractwa Kurkowego.

Po uroczystej gali zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów kształcących się w zawodach gastronomicznych pod okiem Pani Anny Glińskiej-Grochal oraz Pani Elżbiety Mączki.
Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie w organizację i przygotowanie święta wszystkich nauczycieli.

Zdjęcia z uroczystości w naszej galerii.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018:

O 9.30 na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyło się Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, na którym przywitaliśmy nowych uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia.
Życzymy wszystkim nowym uczniom samych sukcesów na nowej drodze edukacyjnej w naszej szkole.

Zdjęcia w naszej galeriiUroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla słuchaczy LO:
15 września 2017 godz. 15.15

Otwarcie kursów prawo jazdy i wózek widłowy 2016/2017

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, jak w wielu szkołach w Polsce, 23 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek. Jednak nie oznacza to, że szkoła zapadła w dwumiesięczny sen. Piątek 30 czerwca, słoneczny aczkolwiek nieco wietrzny dzień, zgromadził Burmistrz Niepołomic Roman Ptak , dyrektor CKZiU Bożenę Kruk, pracowników szkoły oraz gości zaprzyjaźnionych z placówką pod budynkiem Warsztatów Mechanicznych na ul. Kolejowej 28.

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć patrona szkoły, Krakowskiego Bractwa Kurkowego, reprezentowanego przez Starszego Bractwa Henryka Kuśnierza, Króla Kurkowego A.D. 2010 Krzysztofa Wójcika, oraz marszałków Zdzisława Szota i Dobiesława Gałę. W uroczystości uczestniczyli także zastępca nadleśniczego w Niepołomicach Wojciech Wimmer, Starszy Cechu w Wieliczce Roman Koszyk, przedsiębiorca Józef Pawłowski, Dawid Pantera z firmy Viessmann, komendant policji w Niepołomicach Tomasz Joniec, specjalista ds. funduszy europejskich w powiecie wielickim Paweł Łuczyński.


W obecności wszystkich zgromadzonych Burmistrz Niepołomic Roman Ptak przekazał na ręce dyrektor CKZiU kluczyki samochodu osobowego marki Kia Rio oraz wózka widłowego. Po przecięciu wstęgi, przy dźwiękach Sail grupy Awolnation zza bramy wypłynęły dostojnie dwa „smoki”.
Po zaprezentowaniu możliwości pojazdów odbył się konkurs w dwóch kategoriach. Uczestnicy mogli przypomnieć sobie stres związany z własnym egzaminem na prawo jazdy, ponieważ pierwszą konkurencją była jazda po łuku pod czujnym okiem instruktora nauki jazdy. Druga konkurencja była dość niecodzienna – wykonanie ósemki wózkiem widłowym. Zawodnicy wykazali się sprytem i dokładnością, a ci najlepsi otrzymali nagrody – gaśnice.

Po konkurencjach pojazdy zostały zaparkowane w budynku Warsztatów Mechanicznych, gdzie czekają na rozpoczęcie kursów zorganizowanych dla uczniów. Już w lipcu rusza kurs prawa jazdy, a pod koniec sierpnia kurs operatora wózka widłowego. Dyrekcja oraz pracownicy CKZiU dziękują Burmistrzowi Niepołomic za wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły oraz za umożliwienie uczniom zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności, a przez to stawanie się konkurencyjnym na rynku pracy po opuszczeniu murów nowoczesnej i świetnie wyposażonej Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia, w którą zmieni się Zasadnicza Szkoła Zawodowa od 1 września 2017 roku.

Zdjęcia z uroczystego otwarcia kursóww naszej galerii.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017 w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 podczas którego zostały rozdane świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz nagrody: w konkursach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, uczniom za osiągnięcia w nauce oraz uczniom reprezentującym szkołę podczas konkursów szkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Podczas uroczystości gościliśmy przedstawicieli naszego patrona - Krakowskiego Bractwa Kurkowego wraz z Królem Kurkowym Panem Piotrem Mikosz – którzy wręczyli nagrody dla najlepszych uczniów w szkole. Podziękowania, kwiaty i wyrazy uznania za pracę na rzecz szkoły dla naszej Pani Dyrektor Bożeny Kruk złożył Kazimierz Lorenc.

W szantowym klimacie uroczystości przygotowanym przez Panią Gabrielę Krechowiecką uczniowie zakończyli naukę w bieżącym roku szkolnym udając się na zasłużone wakacje.

Zdjęcia z uroczystości w naszej galerii

Zespół ds Rozwoju i Promocji Szkoły

Wycieczka do Krynicy 2016/2017

Dnia 12 czerwca 2017r. uczniowie klasy III B i trzech uczniów z klasy I C pod opieką Pani Agnieszki Despet i Gabrieli Krechowieckiej brali udział w wycieczce do Krynicy-Zdrój. Wycieczka była dofinansowana przez Burmistrza Miasta i gminy Niepołomice.

Na początku wyprawy wjechaliśmy kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką, skąd rozciąga się piękny widok na Beskid Sądecki. Dzięki kolejce szynowej dotarliśmy na Górę Parkową, gdzie na Rajskich Ślizgawkach uczniowie z wysokim poziomem adrenaliny próbowali pokonać swój lęk. Wycieczkę zakończyliśmy spacerem po krynickim deptaku, gdzie w Domu Zdrojowym spróbowaliśmy leczniczych wód mineralnych. Przy pomniku Nikifora nauczycielki opowiedziały historię tego wspaniałego malarza uznanego na całym świecie za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli prymitywistów.
Zmęczeni, szczęśliwi i zaopatrzeni w krynickie pamiątki opuściliśmy piękny i zielony kurort.

Zdjęcia z wycieczki w naszej galerii

Agnieszka Despet
Gabriela Krechowiecka

Wygenerowano w sekund: 0.05
6,852,366 unikalne wizyty