Dziennik elektroniczny

Bierzemy udział w

Dyplom

Pomoc dla Pani Ewy

Podziękowania

Profil na Facebook.com

Ewaluacja zewnętrzna

Oferta ODiDZ

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

czytaj całość ...

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyło się spotkanie Grona Pedagogicznego wraz z przedstawicielem naszego patrona Krakowskiego Bractwa Kurkowego - Krzysztofem Wójcikiem oraz dyrektorem Wydziału Edukacji w Niepołomicach Wiesławem Bobowski.
Na wstępie pani dyrektor Bożena Kruk wręczyła nagrody oraz złożyła gratulacje dla nauczycieli i pracowników administracji wyróżniających się w pracy. Wszyscy zostali nagrodzeni brawami zgromadzonych gości.
Spotkanie uświetnione zostało przekąskami i wypiekami naszych uczniów w zawodzie kucharz i cukiernik po okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych w branży gastronomicznej - pani Anny Glińskiej-Grochal oraz pani Elżbiety Mączki.

Prelekcja w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach 2021

11 października 2021 odbyła się prelekcja w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach.

Uczniowie klas 1a i 1c pod opieką nauczycieli uczestniczyli w zajęciach dotyczących podstaw astronomii. Wykład dotyczył zagadnień związanych Wielkim Wybuchem, działaniem naszej gwiazdy oraz powstaniem i charakterystyką Układu Słonecznego. Druga część spotkania to pokaz symulacji nieba w planetarium i jego najciekawszych obiektów.
Klasa 1b z racji poniedziałkowych zajęć praktycznych będzie uczestniczyć w pokazie 2 listopada 2021 r.

Certyfikat "Przystań w sieci" 2021

Nasza szkoła otrzymała certyfikat za udział w projekcie edukacyjnym „Przystań w sieci”, który powstał z inicjatywy Facebooka i Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz UNICEF Polska pod Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie zgłoszeni w poprzednim roku szkolnym brali udział w szkoleniach online, które dotyczyły zagadnień bezpieczeństwa w sieci Internet i jego odpowiedniego wykorzystywania do nauki i pracy.


Wygenerowano w sekund: 0.04
12,896,705 unikalne wizyty