Bierzemy udział w

Podziękowania

Profil na Facebook.com

Kanał YouTube

Ewaluacja zewnętrzna

Oferta ODiDZ

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie WielickimCentrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim


Powiat Wielicki realizuje projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Jest on skierowany do uczniów szkół zawodowych, w szczególności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach i Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym Powiatu Wielickiego) poprzez organizację staży dla 129 kobiet i 116 mężczyzn, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 1060 beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie do 28 lutego 2020 roku. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

W wyniku projektu:
- 408 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
- 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
- 12 nauczycieli/lek nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, uzyska kwalifikacje lub kompetencje w wyniku projektu,
- doposażone zostaną 3 zespoły szkół zawodowych,
- 245 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w płatnych miesięcznych stażach,
- łącznie co najmniej 1060 osób zostanie objętych ofertą projektu.


Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim o numerze RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 3 315 834,91 zł w tym dofinansowanie 2 983 459,91 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Giełda Ofert Edukacyjnych w Węgrzcach Wielkich

8 marca na Giełdzie Ofert Edukacyjnych w Węgrzcach Wielkich przedstawiliśmy ofertę edukacyjną naszej szkoły dla przyszłych kandydatów na rok szkolny 2018/2019. Uczniowie pod opieką Aleksandry Fraś, Karzarzyny Migdał Ślęczek i Rafała Uchacz zaprezentowali swoje umiejętności w poszczególnych zawodach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w naszej galerii.

Fiat Cinqucent Abarth Trofeo 2017/2018

W naszym warsztacie mechanicznym przy ul.Kolejowej przed feriami rozpoczęły się prace nad projektem budowy rajdowego samochodu, Fiat Cinqucent Abarth Trofeo.

Uczniowie pod okiem Pana Rafała i Marka pomagają w przygotowaniu samochodu do startów w Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski i Rajdach pojazdów zabytkowych.

Jeśli wszystko się uda samochód zobaczymy w 1 eliminacji HRSMP 2018 - Rajd Memoriał Kuliga i Bublewicza rozgrywanym w Wieliczce w dniach 7-8.04.2018 .
Aktualnie przeprowadzana jest kontrola i naprawa elementów zawieszenia. Zobacz TUTAJ

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

27 lutego w naszej szkole odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 pod tegorocznym hasłem: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice przeprowadzony został dla wszystkich chętnych uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku, a od 2005 roku również w Polsce, a głównym organizatorem jest Polskie Centrum Programu Safer Internet. Liczbę państw na świecie biorących udział w organizowaniu różnych form propagowania bezpieczeństwa w sieci przedstawia interaktywna mapa na stronie https://www.saferinternetday.org/
W Polsce jesteśmy jedną z 3606 szkół, które biorą udział w tegorocznej edycji DBI 2018.
Dzień Bezpiecznego Internetu to nie wyścig, ale wspólny cel którym jest ciągłe uświadamianie jakim wspaniałym wynalazkiem jest Internet. Służy jako narzędzie samorozwoju i komunikacji między człowiekiem niezależnie od odległości, ale może być również niebezpieczny i doprowadzić do tragedii rodzinnych.

W tym roku przed przystąpieniem do rozwiązania testu dotyczącego zagadnień bezpieczeństwa w sieci uczniowie wzięli udział w prelekcji multimedialnej dotyczącej nowych zachowań użytkowników i sposobów obrony przed zagrożeniami. Następnie bezpośrednio po prelekcji przygotowane instrukcje posłużyły uczniom w przeskanowaniu komputerów w pracowni i za pomocą odpowiednich narzędzi usunięcie potencjalnie niechcianego oprogramowania czyli PUP (potenially unwanted programs).

Tegoroczny test nie należał do najłatwiejszych, gdyż uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością terminologii, ale również znajomością zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami czyhającymi w sieci Internet. Zwycięzcą konkursu został Jakub Kozub z klasy Ic , rozwiązując test z wynikiem 29 pkt na 37 możliwych. Na kolejnych miejscach uplasowali się: 2 miejsce – Grzegorz Ptak, 3 miejsce –Kacper Trojanowski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy oraz zapraszamy do udziału w kolejnym DBI 2019 również w lutym.

Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik 2017/2018

W dniu 29 stycznia w CKZiU w Niepołomicach odbył się konkurs pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji był „powiew wiosny”.Eliminacje obejmowały część teoretyczną w formie testu oraz część praktyczną, która odbyła się w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych. W tej części uczestnicy wykonali: tort do prezentacji i mały torcik do degustacji, ciasteczka bankietowe – 3 szt., figurki marcepanowe – 3 szt.
Zwycięzcą została Elżbieta Burza z klasy IIIa.

Msza Święta na Wawelu 2017/2018

19 stycznia 2018 roku w Katedrze na Wawelu o godz 16.30 nasi uczniowie z pocztu sztandarowego brali udział w uroczystej Mszy Świętej z okazji Święta Świętego Sebastiana - Patrona Europejskich Braci Kurkowych oraz obchodach rocznicy poświęcenia sztandaru Krakowskiego Bractwa Kurkowego przez Metropolitę Krakowskiego Kardynała Karole Wojtyłę. Bezpośrednio po mszy świętej odbyło się uroczyste przyjęcie kandydatów w poczet Braci Kurkowych.
Wygenerowano w sekund: 0.03
7,460,623 unikalne wizyty