Bierzemy udział w

Dyplom

Pomoc dla Pani Ewy

Dziennik elektroniczny

Podziękowania

Profil na Facebook.com

Kanał YouTube

Ewaluacja zewnętrzna

Oferta ODiDZ

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

czytaj całość ...

Informacja dla słuchaczy

Informacja dla słuchaczy

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych działającego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach od dnia 17 maja 2021 roku przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

Zjazd w dniach 21 i 22 maja dla słuchaczy sem. IV - odbywa się zdalnie
Zjazd w dniach 28 i 29 maja dla słuchaczy sem. IV - odbywa się stacjonarnie

Od 31 maja br. wszyscy słuchacze uczą się już stacjonarnie.

Dyrektor CKZiU
Bożena Kruk

Informacja matura 2021

Egzamin Maturalny 2021

Przypominamy, że egzamin maturalny dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w CKZiU w Niepołomicach odbędzie się według następującego harmonogramu:

4.05.2021 (wtorek) godzina 9.00 sala 1- język polski poziom podstawowy
5.05.2021 (środa) godzina 9.00 sala 1- matematyka poziom podstawowy
6.05.2021 (czwartek) godzina 9.00 sala 1- język angielski poziom podstawowy
7.05.2021 (piątek) godzina 9.00 sala 10- język angielski poziom rozszerzony


Na egzamin należy zgłosić się wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, który zawiera zdjęcie nie później niż na 30 min. przed jego rozpoczęciem oraz mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Dodatkowo na egzamin z matematyki obowiązkowo należy posiadać linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty (które musi zapewnić sobie zdający). Wybrane wzory matematyczne zapewnia szkoła.

Podczas egzaminu obowiązują ścisłe rygory sanitarne, którym należy się podporządkować. Obowiązują m.in. zasady dystansu, dezynfekcji i maseczki.

W razie pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły tel. (12)2810021

Nauczanie zdalne od 04.05.2021Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Szkoła do hymnuW związku z przystąpieniem naszej szkoły do akcji
Szkoła do hymnu 2020 jutro (wtorek) o godzinie 11.11 wspólnie podczas lekcji zdalnego nauczania odśpiewamy Hymn Polski.

Zapraszamy wszystkich do udziału oraz ustawienia sobie w tym dniu Flagi Polski w awatarze w aplikacji Teams.

https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-do-hymnu-2020--odspiewaj-hymn-narodowy-we-wtorek-10-listopada-o-godz-1111

Życzenia na Wielkanoc

Wygenerowano w sekund: 0.05
12,269,666 unikalne wizyty