Dyplom

Otrzymaliśmy podziękowanie od Ministra Edukacji i Nauki za udział w III edycji akcji:
Razem na Święta.

Pomoc dla Pani Ewy

Dziennik elektroniczny

Bierzemy udział w

Profil na Facebook.com

Kanał YouTube

Ewaluacja zewnętrzna

Oferta ODiDZ

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

czytaj całość ...

Informacja matura próbna

Informacja dyrektora CKZiU w Niepołomicach dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

Dyrektor CKZiU w Niepołomicach informuje, że tzw. próbna matura dla uczniów i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem.

3 marca 2021 godzina 9.00 sala nr 1 język polski- pisemny poziom podstawowy
4 marca 2021 godzina 9.00 sala nr 1 matematyka- pisemny poziom podstawowy
5 marca 2021 godzina 9.00 sala nr 1 język angielski pisemny- poziom podstawowy

Wszystkie egzaminy odbędą się w ścisłym reżimie sanitarnym. W przypadku chęci zgłoszenia się do egzaminu lub jego części musi to nastąpić min. na jeden dzień przed planowanym egzaminem do sekretariatu szkoły.

Na egzaminie obowiązują przybory wymienione w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (link poniżej).

http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7275

Dyrektor CKZiU w Niepołomicach
mgr inż. Bożena Kruk

Nauczanie zdalne od 1.02.2021Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną – rozporządzenie podpisane.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Praktyki zawodowe w zawodach morskich ze względu na swoją specyfikę nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą kontynuowali zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/funkcjonowanie-szkol-od-1-lutego

Praktyczna nauka zawoduPrzypominamy, że od 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, w tym centra kształcenia zawodowego i placówki kształcenia ustawicznego, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych, na takich zasadach jak przed feriami.

Link do artykułu na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/praktyczna-nauka-zawodu--informacja-mein

Szkoła do hymnuW związku z przystąpieniem naszej szkoły do akcji
Szkoła do hymnu 2020 jutro (wtorek) o godzinie 11.11 wspólnie podczas lekcji zdalnego nauczania odśpiewamy Hymn Polski.

Zapraszamy wszystkich do udziału oraz ustawienia sobie w tym dniu Flagi Polski w awatarze w aplikacji Teams.

https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-do-hymnu-2020--odspiewaj-hymn-narodowy-we-wtorek-10-listopada-o-godz-1111

Zbiórka dla schroniska

Zima dla schroniska to trudny okres, ale można ją przynajmniej trochę złagodzić, dlatego nasza szkoła jak co roku włączyła się w oficjalną akcję zbiórki prezentów i karmy dla wszystkich potrzebujących czworonogów.

Dzięki szybkiej i sprawnej akcji w naszej szkole i promocji zbiórki na naszym profilu facebook zebraliśmy wiele kg karmy dla psów i kotów oraz przeróżne psio-kocie akcesoria, które uprzyjemnią życie czworonogom w tym trudnym okresie. Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję i mamy nadzieję, że w przyszłym roku również uszczęśliwimy kolejnych czworonożnych przyjaciół człowieka.
Wygenerowano w sekund: 0.04
12,131,476 unikalne wizyty