Bierzemy udział w

Podziękowania

Profil na Facebook.com

Kanał YouTube

Ewaluacja zewnętrzna

Oferta ODiDZ

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie WielickimCentrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim


Powiat Wielicki realizuje projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Jest on skierowany do uczniów szkół zawodowych, w szczególności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach i Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym Powiatu Wielickiego) poprzez organizację staży dla 129 kobiet i 116 mężczyzn, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 1060 beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie do 28 lutego 2020 roku. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

W wyniku projektu:
- 408 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
- 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
- 12 nauczycieli/lek nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, uzyska kwalifikacje lub kompetencje w wyniku projektu,
- doposażone zostaną 3 zespoły szkół zawodowych,
- 245 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w płatnych miesięcznych stażach,
- łącznie co najmniej 1060 osób zostanie objętych ofertą projektu.


Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim o numerze RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 3 315 834,91 zł w tym dofinansowanie 2 983 459,91 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Uroczysta Wigilia Szkolna 2017/2018

21 grudnia w naszej szkole odbyła się uroczysta Wigilia Szkolna.

Zaproszeni goście z Krakowskiego Bractwa Kurkowego oraz Gminy Niepołomice mogli podziwiać kunszt aktorski naszych uczniów z klasy 2a, którzy pod opieką Pani Katarzyny Migdał-Ślęczek przygotowali inscenizację pt. "Jeszcze gwiazdka nie spadła", po której niektórym widzom łza zakręciła się oku. Bezpośrednio po przedstawieniu zostały rozdane nagrody w konkursie wiedzy o AIDS pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice przez Dyrektora Wydziału Edukacji zorganizowanego przez Panią Aleksandrę Fraś i Agnieszkę Despet.
I miejsce: Jakub Witczak,
II miejsce: Karolina Wojdyła,
III miejsce: Mateusz Pieronkiewicz.
Konkurs odbył się w dniach 12-19 grudnia, a do testu który składał się z 17 pytań wielokrotnego wyboru przystąpiło 72 uczniów !

Następnie wszyscy goście udali się na uroczyste Spotkanie Bożonarodzeniowe przy wspólnym stole w pracowniach gastronomicznych Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. W atmosferze pękającego opłatka, życzeń i kolęd zasiedliśmy do wspólnego stołu gdzie mogliśmy skosztować przygotowanego przez uczniów kremu grzybowego z grzankami, pysznego łososia z sosem cytrynowym z puree z groszku i ziemniaków oraz warzywami przygotowanymi na parze.

Wszystkie zdjęcia z uroczystości w naszym nowym albumie.

Specjaliści z Fundacji ARKA w naszej szkole 2017/2018

Dziś w naszej szkole specjaliści z Fundacji ARKA, na zaproszenie Gminy Niepołomice, podzielili się z uczniami wiedzą o przyczynach zanieczyszczenia powietrza, jego wpływu na nasze zdrowie oraz sposobach ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Zła jakość powietrza nad naszymi miastami to nie tylko temat rozmów w naszej gminie, ale również w całej Polsce. Zanieczyszczenie powietrza ma ogromny wpływ na nasze życie i zdrowie, a w przyszłości powietrzem którym się dziś opiekujemy będą oddychać przyszłe pokolenia. Dlatego należy dokładać wszelkich starań, aby uświadamiać ludzi od najmłodszych lat, aby wdrożyć nawyk dbania o otaczające nas środowisko od którego jesteśmy bardzo uzależnieni choć czasami tego wcale nie zauważamy.

Dziękujemy za wizytę w naszej szkole i pozdrawiamy !

Festiwal Fryzjerski Hair Fair 2017

Po raz 17. na Górnym Śląsku odbył się Festiwal Fryzjerski Hair Fair.

Tegoroczna edycja Hair Fair odbyła w samym sercu Katowic, w najnowocześniejszym obiekcie wystawienniczym w Europie – Hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
Uczniowie naszej szkoły, kształcący się w zawodzie fryzjer uczestniczyli w niedzielę 26 listopada w tym niesamowitym wydarzeniu scalającym i integrującym całą branżę. Wrażenia niezapomniane dzięki Pani Annie Hanczakowskiej – nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie fryzjer.

Zdjęcia nadesłane w naszej galerii

Pomagamy bezdomnym zwierzętom 2017/2018

Jak co roku zapraszamy do przygotowania wspólnego gwiazdkowego prezentu dla Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

Jeżeli są Państwo zainteresowani dołączeniem się do akcji to zapraszamy do zbiórki, którą prowadzimy do 08.12.2017 r.

Każda zima to dla podopiecznych Schroniska trudny okres, a my możemy sprawić, że właśnie ta zima będzie wyjątkowa ... ciepła i pełna jedzenia.
Co może być prezentem?
- karma (puszki lub sucha)
A także nowe lub używane (czyste!)
- koce/ręczniki/prześcieradła/kołdry (nie z pierza)
- smycze/obroże (nie kolczatki)
- zwierzęce zabawki
- miski

Z góry wszystkim dziękujemy !

Spektakl "Bumerang" w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa 2017/2018


21.11.2017 r. aktorzy Teatru Kurtyna z Krakowa zaprezentowali uczniom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach oraz Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach spektakl profilaktyki przemocy w sieci pod nazwą ''Bumerang''.

Fantastyczna gra aktorska poruszyła ważne zagadnienie z życia nastolatków - mianowicie przemoc w sieci czyli cyberprzemoc i jej konsekwencje. Historia dziewczyny nagranej telefonem komórkowym po nocnej dyskotece, na której nadużyła alkoholu i jest nękana przez "koleżankę" szantażującą iż rozprzestrzeni filmik w sieci doskonale pokazuje narzędzia jakimi posługują się agresorzy. Z pozoru historia, która nas nie dotyczy, odsłania wszystkie skutki szantażowania ofiary począwszy od konfliktów rodzinnych do zaburzeń w rozwoju psychofizycznym. Jeśli nie jesteśmy bezpośrednio ofiarami cyberprzemocy to zawsze reagujmy na wszelakie jej przejawy.
Wygenerowano w sekund: 0.03
7,134,016 unikalne wizyty