Dziennik elektroniczny

Bierzemy udział w

Dyplom

Pomoc dla Pani Ewy

Podziękowania

Profil na Facebook.com

Ewaluacja zewnętrzna

Oferta ODiDZ

Certyfikat ECDL

Nasza szkoła posiada
certyfikat ECDL
uprawniający do przeprowadzania egzaminów na
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

czytaj więcej

Egzaminy praktyczne

Miło nam poinformować, że nowo powstała pracownia kształcenia zawodowegow branży mechanicznej mieszcząca sie przy ul. Kolejowej 28 otrzymała z dniem 8 lutego 2016 r. upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Jest to potwierdzenie wysokich standardów wyposażenia pracowni w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do kształcenia w branży mechanicznej. Pragniemy również przypomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada upoważnienia do organizacji egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wchodzącyh w skład zawodów fryzjer, sprzedawca, kucharz.

Informacja dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach informuje co następuje:

§ 3. 2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

czytaj całość ...

Mamy certyfikat ECDL

NewsyCzy wiesz że:

Egzaminy na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego z nas. Idea Komputerowego Prawa Jazdy wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Komputerowego Prawa Jazdy, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy jest jednolite w całej Europie i zostało opracowane przez Unię Europejską w celu:
  • przygotowania obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;
  • podniesienia poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;
  • wprowadzenia i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;
  • opracowania modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;
  • umożliwienia przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.
  • Wygenerowano w sekund: 0.03
    12,896,634 unikalne wizyty